Flyguppvisning

Flyguppvisning på Malmen i Linköping