STAR2012

Stockholm adventure race 2012
Mix-klass med Annelie Persson
Kartorna och våra vägval kan beskådas nedan