Vätternrundan statistik

Statistik från vätternrundan 2010-2012.

Jag har de senaste åren roat mig med att göra diagram över data från Vätternrundans resultatlista.
Det jag har gjort är att jag har gjort är ett slags tvådimensionellt histogram.
På X-axeln visas starttid 0 betyder 00:00 på natten mellan fredag och lördag. -4 betyder 20:00 på fredagkvällen, osv…
På Y-axeln visas sluttid.
Färgen i diagrammet visar sedan det antal cyklister som har gått i mål med respektive kombination, enligt skalan till höger.
Ur diagrammen kan man se flera olika saker, exempelvis kan man se att det utan tvekan är vanligast med cyklister som startar strax innan kl 04 och som går i mål på strax under 10 timmar.
Man kan också se att det är väldigt ovanligt med cyklister som startar innan kl 01:00 och går i mål på under 10 timmar.
Dvs om du har som mål att cykla på under 10 timmar så bör du absolut inte starta innan kl 01:00 såvida du inte är beredd att cykla själv eller i små klungor. (såvida ni inte är flera som har tänkt köra tillsammans)

Man kan även se tydlig skillnad mellan 2011 och 2012. Cyklister 2011 hade bättre förutsättningar för att cykla snabbt. Hotspot:en ca kl 04:00 cyklade ca 20 minuter snabbare 2011 än 2012.

I viss mån syns även skillnaden i anmälningsmetod som gjordes mellan 2011 och 2012. 2011 hade en stor andel “sämre” cyklister som startade väldigt sent, dvs runt 06:00. Det var helt enkelt den starttid de fick när de anmälde sig sent och inte längre kunde välja mellan tidig och sen start.
2012 saknar nästan helt dessa cyklister då man då istället fick välja sin starttid.

I diagrammen med 2-minutersupplösning kan man se individuella startgrupper och de stora klungor som har hållit hop från start till mål.
Gula prickar i 2-minutersdiagrammen är grupper av cyklister på ca 30 personer som har hållit ihop från start till mål.
Dessa stora grupper har ofta en svans med folk som de plockar upp längs vägen, vilka kan ses som ett diagonalt streck som fortsätter uppåt och till vänster i diagrammet. Notera att prickar på diagonalen i diagrammet innebär att dessa cyklister har gått imål samtidigt

Vätternrundan 2012 med olika upplösning:Upplösning: 2 minuterUpplösning: 10 minuterUpplösning: 20 minuter: